HLEDAT Hledat Domů Kontakt
 
Naše zboží
Služby pro vás
Naše prodejny
Vaše dotazy
Foto sběrna a galerie
Titulní strana
 
 
    Živnostenské listy   
Specializovaný maloobchod
Fotografické služby
    Kategorie   
Veškeré zboží
Akční zboží
Doprodej
Služby
Dárkové poukazy
Bazar
Digitální fotoaparáty
Polaroid fotoaparáty
Fotopasti
Objektivy
Filtry a fotopříslušenství
Zábleskové přístroje
Ateliérové vybavení
Akumulátory a baterie
Mikrofony
Autokamery
GoPro
Fotobrašny a pouzdra
Digitální kamery
Tiskárny
Skenery
Dalekohledy
Dálkoměry
Divadelní kukátka
Lupy
Mikroskopy
Stativy
Paměťové karty
Svítilny
Nože a dýky
Foto oděvy a doplňky
    Přihlásit se   
Váš e-mail:
Heslo:
  Přihlásit
  Zapomněli jste heslo?
  Registrace
 
 
 
Moje fotkyFotky kamarádůNahrát fotkySdílet fotkyNákupní košík  
 
   
Obchodní podmínky
 
1. Všeobecná ustanovení
2. Předmět smlouvy
3. Objednání zboží, uzavření smlouvy
4. Cena a placení
5. Dodací lhůta
6. Dodací podmínky, poštovné
7. Záruka, servis
8. Ochrana osobních údajů
9. Závěrečná ustanovení


1. Všeobecná ustanovení

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Foto CZ s.r.o.(dále jen prodávající) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.


2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní parametry obsažené na WWW stránkách Foto CZ s.r.o., katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé


3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
e) Na zboží v akci se již nevztahuje žádná další sleva a cena za zboží je v okamžiku objednání konečná.


4. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW FOTO CZ jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.


5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Většina zboží je převážně stále na skladě, pokud zboží skladem není, dodací lhůta se pohybuje cca od 2 do 6 týdnů. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 2 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 60 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.


6. Dodací podmínky, poštovné

Prodávající zasílá zboží kupujícímu formou obchodního balíku za pomocí České pošty, PPL nebo DPD. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.

Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny :

OBCHODNÍ BALÍK - ČESKÁ POŠTA 100 Kč
OBCHODNÍ BALÍK - PPL 100 Kč
OBCHODNÍ BALÍK - DPD 100 Kč

Expesní přepravní služba na Slovensko 350 Kč
  (Platba zboží na dobírku, cena dobírkovného Vám bude přepočtena podle aktuálního kurzu ČNB)  

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:
Dobírkou 50 Kč
  (Zboží platíte až při převzetí zásilky doručovateli)  
     
Převodem z účtu 0 Kč
  (Platbu můžete převést na náš účet. Po odeslání objednávky se zobrazí údaje potřebné pro převod peněz na náš účet – částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol. Peníze nám jsou připsány během 1-3 dní. Po kontrole platby zboží ihned odesíláme.)  
     
Převodem z účtu v cizí měně 200 Kč
  Platbu můžete převést na náš účet. Po odeslání objednávky se zobrazí údaje potřebné pro převod peněz na náš účet – částka, číslo našeho účtu, variabilní symbol. Peníze nám jsou připsány během 1-3 dní. Po kontrole platby zboží ihned odesíláme.)  
     
V hotovosti  
  (při předání zboží na naší prodejně) 0 Kč


7. Záruka, servis

Odstoupení od kupní smlouvy
V souladu s ustanoveními občanského zákoníku zákona č. 367/2000 ze 14. září 2000 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Postup je vždy v souladu s povinnostmi vyplívajícími z občanského zákoníku.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě a budete požadovat zpět kupní cenu v plné výši, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
zboží zašlete na naší adresu, nebo navštivte některou z našich kamenných prodejen
zboží musí být kompletní v originálním neporušeném obalu včetně příslušenství a veškerých dokumentů, faktury a záručního listu.
možnost odstoupení od smlouvy se navztahuje na dodávku zboží a služeb jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
možnost odstoupit od kupní smlouvy není možné u zboží pořízeného na splátky
prodávající si vyhrazuje právo vyčíslit náklady spojené s odstoupením od kupní smlouvy

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Záruka
Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji a její délka je 24 měsíců pokud není stanoveno jinak. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky v souladu s platnými zákony. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.


Reklamační řád

Místo a způsob uplatnění reklamace

Odst.1: Zákazník uplatňuje reklamaci v místě sídla firmy Foto CZ s.r.o.. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou (zasláním zboží na adresu firmy). Nákup reklamovaného zboží v prodejnách Foto CZ s.r.o. prokazuje zákazník originálním nákupním dokladem a originálním záručním listem. Bez předložení nákupního dokladu a záručního listu zahájí firma Foto CZ s.r.o. reklamační řízení jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil v prodejnách Foto CZ s.r.o.. Zboží zaslané. na dobírku či na náklady prodávajícího nebudou akceptováno.
Odst.2: Firma Foto CZ s.r.o. je povinna vydat zákazníkovi potvrzení (Reklamační list) o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání.
Odst.3: Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s vedoucím prodejny nebo jím pověřeným pracovníkem jinak.


Článek IV
Lhůty pro uplatnění reklamace
• Odst.1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců pokud není stanoveno jinak a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
• Odst.2: Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Zákazník je povinen si zboží vyzvednout nejdéle do 14 dnů od obdržení zprávy o vyřízení reklamace, po této lhůtě bude firma Foto CZ s.r.o. účtovat skladné za každý započatý den ve výši 50,- Kč vč. DPH. Firma Foto CZ s.r.o. je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
• Odst.3: Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

Článek V
Odstranitelné vady
• Odst.1: Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
• Odst.2: V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Firma Foto CZ s.r.o. je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
• Odst.3: O provedení opravy rozhodne vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou).
• Odst.4: Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
• Odst.5: V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
- reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě
- zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat.
O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

Článek VI
Neodstranitelné vady
• Odst.1: Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
• Odst.2: Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
- požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo odstoupit od kupní smlouvy.
• Odst.3: V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Článek VII
Rozpor s kupní smlouvou
• Odst.1: Firma Foto CZ s.r.o. odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, firmou Foto CZ s.r.o. popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.
• Odst.2: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.
• Odst.3: V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je firma Foto CZ s.r.o. povinna bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Není-li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
• Odst.4: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících se řeší způsobem uvedeným v článcích V a VI. Ve Zlíně 1. ledna 2006
Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.8.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Ochrana osobních údajů je poslední dobou stále častěji diskutované téma. Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní a plnohodnotné služby musíme znát některá Vaše data.
Tato data shromažďujeme za účelem realizace obchodního případu a zkvalitnění našich služeb. Jsou nezbytná pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Jsou nezbytná k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, ke komunikaci s Vámi a také ke správnému dodání zboží. V případě, kdy požadujete dodání na adresu jinou, než kterou jste uvedli při registraci, máte možnost uvést jinou adresu doručení. Vážíme si Vaší důvěry, chráníme vaše osobní data před zneužitím a respektujeme Vaše soukromí. Jsme si vědomi skutečnosti, že Vaše data jsou důvěrná a nejsou poskytována třetím subjektům. Vaše data budou zabezpečena, uchovávána a používána v souladu s platnými zákony České republiky.

Zasílání nabídkových emailů
Dne 7.9.2004 vstoupil v platnost zákon č. 480/2004 , podle kterého je v současné době nutné mít Váš prokazatelný souhlas se zasíláním těchto emailů. Tento souhlas vyjadřujete při registraci v našem internetovém obchodě případně vyplněním formuláře "Novinky emailem". Váš souhlas je možné kdykoliv odvolat a to buď v administrační sekci pro úpravu Vašich dat či kliknutím na příslušný odkaz v nabídkovém emailu. Poté Vám již nebudou zasílány žádné nabídkové emaily.
Nabídkové emaily od nás obdržíte maximálně čtyřikrát měsíčně. Grafické prvky budou uloženy na našem serveru a nebudou zahrnuty do těla e-mailu, čímž dojde k podstatnému zmenšení velikosti emailové zprávy. Každý e-mail bude samozřejmě obsahovat krátký návod k odhlášení odběru podobných e-mailů internetového obchodu Foto CZ s.r.o.

Platné od 1. ledna 20069. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 1.1.2006
 
 
  Naše zboží   |   O nás   |   Obchodní podmínky   |   Reklamační řád   |   Poučení kupujícího   |   Splátkový prodej   |   Domů